EnglishDeutsch
Adello white

Domain Name Server. A computer that translates domain names into IP addresses.

Copyright 2008 - 2022 © Adello